Tuesday, August 16, 2011

Choose your way


sumber : google image


"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,"
(ar-Rum,30:30)

Monday, August 15, 2011

Mengumpat itu seperti......


sumber : google images

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari prasangka kerana sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Penerima taubat, Maha Penyayang."
(al-Hujurat,49:12)

Sunday, August 14, 2011

Sungguh luas ilmu itu


sumber : google image


"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kapadanya 7 lautan (lagi) setelah (kering)nya, nescaya tidak akan habis-habisnya (dituliskn) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana"
(Luqman,31:27)